Witaj w ZdroWeb

Przedstawimy Ci informacje na temat zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.


Średnia długość życia

Statystyczny Polak żyje 74 lata, Polka 81,8 lat. Długość życia w Polsce przestała się już praktycznie wydłużać. Między 2014 a 2017 rokiem wzrosła w przypadku zarówno mężczyzn jak i kobiet zaledwie o 0,2 roku. To najgorszy wynik od 26 lat! Mężczyźni w UE żyją przeciętnie o 4 lata, kobiety o dwa lata dłużej.


82

Kobiety
74

Mężczyźni

84

Kobiety
78

Mężczyźni

Liczba szpitali w Polsce

Szpital to jedna z najważniejszych jednostek w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu mogą nam zostać udzielone świadczenia zdrowotne. Najważniejszym zadaniem szpitali jest udzielanie pomocy pacjentom. W szpitalu udzielana jest całodobowa lub jednodniowa opieka lekarska oraz pielęgniarska.


2010
836
2015
956
2016
957

Przeciętny pobyt chorego w dniach
5,7
5,4
5,3

Samoocena zdrowia

Jak zdrowi czują się Polacy? Ponad 58 proc. z nas ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Ale to wynik znacznie gorszy od średniej dla UE. Okazuje się, że Polacy najczęściej w Europie skarżą się na ból.

Powiedz nam jak się dzisiaj czujesz!
54,8%

Kobiety
61,6%

Mężczyźni
30%

Kobiety
25,5%

Mężczyźni
15,2%

Kobiety
13%

Mężczyźni

Kalkulator BMI

Kalkulator BMI (Body Mass Index) inaczej Indeks Masy Ciała pozwala nam w prosty sposób określić, czy nasza masa ciała jest prawidłowa względem naszego wzrostu. Wynik może nam pomóc w ocenie ryzyka pojawienia się chorób takich jak miażdżyca, udar mózgu czy nawet nowotworów ponieważ większość tych chorób związana jest z otyłością.wygłodzenie
16
wychudzenie
17
niedowaga
18,50
prawidłowa waga
24,50
nadwaga
30
otyłość
40
A

Krwiodawstwo

Krew podawana jest w stanach zagrożenia życia i jest bardzo potrzebna. Dzięki krwiodawcom możliwe są do wykonania skomplikowane zabiegi operacyjne. Jedynym sposobem na uzyskanie krwi są zdrowi ludzie który chcą się nią podzielić. Dzięki oddaniu krwi możemy nawet uratować komuś życie!

Krwiodawcy na 10 tyś. ludności

90

Kobiety
239

Mężczyźni