Wyświetlanie z bazy danych rekordów

Powrót
Autor Patryk 0 Komentarzy

Sortowanie alfabetycznie tabeli „nazwisko”  od A do

SELECT * FROM `pracownicy` ORDER BY nazwisko ASC;

Sortowanie alfabetycznie tabeli „nazwisko”  od Z do A 

SELECT * FROM `pracownicy` ORDER BY imie DESC;

Wyświetlenie tabeli „nazwisko” od A do Z, i w razie takiego samego nazwiska tabeli „placa” od wartości najwyższej

SELECT * FROM `pracownicy` ORDER BY nazwisko ASC,  placa DESC;

Wyświetlenie rekordu o wartości tabeli „id” równym 5

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE id = '5';

Wyświetlenie rekordów od 4-8

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE id > 3 AND id <9;

Wyświetlenie rekordów od 4-9

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE id IN(4,5,6,7,8,9);
SELECT * FROM `pracownicy` WHERE id BETWEEN 4 AND 9;

Wyświetlenie rekordów od 1-3 i większych od 8

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE id < 4 OR id > 8;

Wyświetli wszystkie rekordy o wartości „Kowalski”

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE nazwisko = "Kowalski";

Wyświetli wszystkie rekordy o wartości „Kowalski”  i  wartości „Andrzej”

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE imie = "Andrzej" AND nazwisko = "Kowalski";

Wyświetli wszystkie rekordy z tabeli „imie”, w której imię zaczyna się na literę „A”

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE imie LIKE 'A%';

Wyświetli wszystkie rekordy z tabeli „imie”, w której imię zaczyna się na literę „A” i ma 4 znaki

SELECT * FROM `pracownicy` WHERE imie LIKE 'A___';
0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments