Wypisanie rekordów z bazy danych

Powrót

Wypisanie rekordów z bazy danych używając biblioteki PDO    ==>  Efekt

<?php include_once('../db.php'); ?> // Połączenie z bazą 

<h2>Wyniki uczniów</h2>
  <table>
   <thead>
    <tr>
     <th>Lp.</th>
     <th>Imie</th>
     <th>Nazwisko</th>
     <th>Szkoła</th>
     <th>Miejscowość</th>
     <th>Pkt.</th>
    </tr>
   </thead>
   <?php  
 $result = $db->query("SELECT * FROM `quiz`"); // Zapytanie do bazy 
 $users = $result->fetchAll();
 $i=1; 
 
  foreach($users as $user){?>
   <tbody>
    <td><b>
      <?php echo $i++;?>
     </b></td>
    <td>
     <?php echo $user['name'];?>
    </td>
    <td>
     <?php echo $user['second_name'];?>
    </td>
    <td>
     <?php echo $user['school'];?>
    </td>
    <td>
     <?php echo $user['city'];?>
    </td>
    <td>
     <?php echo $user['scores'];?>
    </td>
   </tbody>

0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments