Równanie kwadratowe

Powrót

HTML:

<form name="formularz">
      <h1>Równanie Kwadratowe</h1>
      <h3>x<sup>2</sup> + 2x + 1 = 0</h3>
      
      Podaj wartość a z Równania: <input type="text" id="a" > <br>
      Podaj wartość b z Równania: <input type="text" id="b" > <br>
      Podaj wartość c z Równania: <input type="text" id="c" > <br>

      <input type="button" onclick="rownanie_kw()" value="Sprawdz"><br>

      <p id="wynik"></p>
    </form>

JS:

function rownanie_kw() {
  var a = document.getElementById("a").value;
  var b = document.getElementById("b").value;
  var c = document.getElementById("c").value;
  var wynik = document.getElementById("wynik");
    delta = (b*b) - 4*a*c;  
  wynik.innerHTML = delta;

  if(delta==0){
    x0 = (-b)/(2*a);
    wynik.innerHTML = "x0 = " + x0;
  }else if(delta>0){
    x1 = (-b) - Math.sqrt(delta) / 2*a;
    x2 = (-b) + Math.sqrt(delta) / 2*a;

    wynik.innerHTML= "X1 = " + x1 + "<br> X2 = " + x2 ;
  }else if(delta<0){
    wynik.innerHTML = "BRAK ROZWIĄZAŃ <br> Delta wynosi: " + delta;
  }else{
    wynik.innerHTML = "Błędny wynik !!!"
  }
}
0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments