Odczyt z pliku i zapis do zmiennych

Powrót

Aby program działał, w folderze z aplikacją musimy utworzyć plik tekstowy o nazwie podanej w programie. Plik ten musi zawierać liczby wczytywane do zmiennej INT

#include <iostream>
#include <fstream> // Biblioteka odpowiedzialna za operację na plikach (odczyt/zapis)

using namespace std;

int main()
{
 int a,b,c;
ifstream plik2("text.txt");
    if(plik2.is_open()){
    while(plik2.good()){
      plik2 >> a >> b; // zapis danych z pliku do zmiennych
    }
    plik2.close(); // zamkniecie pliku

      // Wypisanie zmiennych w programie
       cout << a << endl;
       cout << b << endl;

       c = a+b; 
       cout << c;
    }else{
     cout << "Nie otwarto piku";
     }
  
  return 0;
}
0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments