Dodawanie danych pobieranych z formularza metodą PDO

Powrót
Autor Patryk 1 Comment

Baza danych

index.php

<form action="index.php" method="POST">
      <div class="form-group">
        <label>Imię: </label>      <input class="form-control" type="text" name="imie">
        <label>Nazwisko: </label>    <input class="form-control" type="text" name="nazwisko">
        <label>Dzień Urodzenia: </label> <input class="form-control" type="date" name="dzien_urodzenia">
        <label>Pesel: </label>      <input class="form-control" type="number" name="pesel">
        <label>Miejscowość: </label>   <input class="form-control" type="text" name="miejscowosc">
      </div>
                        <button class="btn btn-success" type="submit" name="dodaj" >Dodaj</button>
                        <button class="btn btn-danger" type="reset" >Czyść</button>
    </form>
<?php 
include('db.php'); // Plik z połączeniem z bazą danych

  if(isset($_POST['dodaj'])){
    $imie =      $_POST['imie'];
    $nazwisko =    $_POST['nazwisko'];
    $dzien_urodzenia = $_POST['dzien_urodzenia'];
    $pesel =      $_POST['pesel'];
    $miejscowosc =   $_POST['miejscowosc'];

    if(!$imie == '' && !$nazwisko == '' && !$pesel ==''){ 
    $stmt = $db->prepare("INSERT INTO uczen (imie, nazwisko, dzien_urodzenia, pesel, miejscowosc) VALUES (
      :imie, :nazwisko, :dzien_urodzenia, :pesel, :miejscowosc
    )"); 
      
    $result = $stmt->execute(array(
      ":imie"       => $imie,
      ":nazwisko"     => $nazwisko,
      ":dzien_urodzenia" => $dzien_urodzenia,
      ":pesel"      => $pesel,
      ":miejscowosc"   => $miejscowosc
    ));
  }
   if($result){
    echo "Dodano Ucznia";
      header("Location: index.php?m=Dodano"); 
    }
   else {
    echo 'Błąd przy dodawaniu Ucznia';
     header("Location: index.php?b=Blad"); 
    }   
  // header("Location: index.php");   
  }
?>
0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor Chmielewski
Wiktor Chmielewski
7 miesięcy temu

A co muszę zmienić, jeśli chciałbym wpisać za jednym rzem kilku uczniów i przesłać te wartości do bazy?