Długość hasła

Powrót

HTML:

<div class="passwordWrapper">
    <label for="passwordField">Twoje nowe hasło</label>
    <input type="password" id="passwordField" placeholder="Wpisz tutaj hasło...">
    <progress id="passwordComplexity" value="0"></progress>
</div>

JS:

var calculateComplexity = function(password){
  var complexity = 0;
  var regExps = [
    /[a-z]/,  // litery od a-z
    /[A-Z]/,  // litery od A-Z
    /[0-9]/,  // liczby od 0-1
    /.{8}/,   // min wyamagana liczba znaków - 8    
    /.{16}/,  // max liczba znaków - 16
    /[!-//:-@[-`{-ÿ]/ // znaki specjalne
  ];

  regExps.forEach(function(regexp){
    if(regexp.test(password)){
      complexity++;
    }
  });

    return{
      value: complexity,
      max: regExps.length
     };
  };

  var checkPasswordStregth = function (password){
    var progress = document.querySelector('#passwordComplexity'),
      complexity = calculateComplexity(this.value);

    progress.value = complexity.value;
    progress.max = complexity.max;
  };
  
  var input = document.querySelector('#passwordField');
  input.addEventListener('keyup',checkPasswordStregth);
0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments