Header Image - Programowanie

Wskaźnik jakości hasła

Powrót
Autor Patryk 1 Comment
function Weryfikuj(){
    let password = document.form.password.value;      
    let wynik = document.getElementById("wynik");
  
    if(password.length == 0){
      wynik.style.color = "red";
      wynik.innerHTML = "HASŁO JEST PUSTE";
    }
    else if((password.length >= 4 ) && (password.length <= 6) && (password.match(/\d+/))){
      wynik.style.color = "blue";
      wynik.innerHTML = "HASŁO JEST ŚREDNIE";
    }
    else if((password.length >= 7 ) && (password.match(/\d+/))){ 
      wynik.style.color = "green";
      wynik.innerHTML = "HASŁO JEST DOBRE";
    }
    else{      
      wynik.style.color = "yellow";
      wynik.innerHTML = "HASŁO JEST SŁABE";
    }     
  }

HTML:

<form name="form">
   <p>Wpisz hasło
     <input type="password" name="password">
     <input type="button" value="Weryfikuj" onclick="Weryfikuj()">
   </p>
</form>
<p id="wynik"></p>
38 views

Style w JS – Zmiana koloru, wielkości po najechaniu

Powrót
window.onload = () =>{
  podmiana();
}

function podmiana(){
  var nav = document.getElementById("nav");

   // Style po najechaniu kursorem
  nav.onmouseover = function(){   
    nav.style.backgroundColor = "red";
    nav.style.height = "70px";
    nav.style.cursor = "pointer";
  }
  // Powrót do początkowych styli 
  nav.onmouseout = function(){
    nav.style.backgroundColor = "rgba(93, 99, 145, 0.555)";
    nav.style.height = "60px";
  }
}
27 views

Prosty Slajder

Powrót
window.onload = () =>{
  zmiana();
}


function zmiana(){
  var Nr=0;
  var obrazy = new Array('foto1.jpg', 'fotografia_2.jpeg'); // Tablica ze zdjęciami
    Nr++;
  if(Nr == obrazy.length){
    Nr = 0;
  }
  
  document.getElementById("baner").src = obrazy[Nr];
  setTimeout(zmiana,4000); // zmiana obrazka co 4sek
}
5 views