Header Image - Programowanie

4. Zapisywanie do zmiennych i wypisanie ich w głównym programie

Powrót

Na tym etapie  wiemy już co to są zmienne, jak je wykorzystywać teraz nauczymy się przypisywać do nich dane oraz  jak wypisać je na ekran.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;
int lat;
float wzrost;
string imie;

int main()
{
  cout << "Podaj imie: ";
    cin >> imie; // lub => getline(cin, imie);
  cout << "Podaj ile masz lat: ";
    cin >> lat;
  cout << "Podaj wzrost: ";
    cin >> wzrost;
  system("cls");
  cout << "Witaj! " << imie << endl;
  cout << "Masz " << lat << " lat, oraz " << wzrost << "cm wzrostu." << endl;

  system("pause");
  return 0;
}

Aby cokolwiek zapisać do zmiennych używamy polecenia  cin >> zmienna; inaczej jest jeśli chcemy zapisać ciąg znaków z białymi znakami do zmiennej string, wtedy używamy polecenia  getline(cin, zmienna); wstawiamy to zamiast powyższego polecenia cin .

11 views

3. Zmienne i podstawowa biblioteka

Powrót

W tym artykule zajmiemy się zmiennymi oraz wykorzystamy je w praktyce:

Poniżej zmienne jakie są wykorzystywane w C++

Podobny obraz

o to krótki program wykorzystujący dwa rodzaje zmiennych int, float oraz string.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;
// zmienne
int lat = 18;
string imie = "Jan",
    nazwisko = "Kowalski";
float wzrost = 175.5;

int main()
{
  cout << "Witaj\nNazywasz sie: " << imie << " "<< nazwisko << " i masz lat "<< lat << ", i masz "<< wzrost << "cm wzrostu" << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Zapewne zastanawiasz się dlaczego początek lini 13 nie jest oddzielona np. „endl’inem„, jest tak ponieważ w C++ wyróżniamy znaki specjalne za pomocą backslash’a tzn. aby przejść do następnej lini w kompilowanym programie należy wypisać : \n ,  wyróżniamy jeszcze \t, jest to znak tabulacji.


W tym przypadku poznajemy również bibliotekę jaką jest  #include <cstdlib> za pomocą której zatrzymałem program używając polecenia system("pause");jest to biblioteka, która zawiera podstawowe funkcję programu, w przyszłości na pewno będziesz zmuszony ją wykorzystywać. Zadbaj również o przejrzystość swojej pracy jak i programu.

11 views

2. Kompilacja i pierwszy program

Powrót

W drugim etapie zajmiemy się kompilacją pierwszego programu.

O to podstawowy kod który ukazuję się po poprawnym uruchomieniu aplikacji:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Hello world!" << endl;
  return 0;
}

Teraz aby uruchomić nasz program należy użyć przycisku F9, lub kliknąć zieloną strzałkę, która znajduję się w górnym panelu wyboru naszego kompilatora:

Po poprawnej kompilacji powinniśmy ujrzeć taki o to efekt:

3 views